Zwiedzanie za darmo

Odwiedź wszytkie miejsca, które warto zobaczyć.

Muzeum Solca im. księcia Przemysława w Solcu Kujawskim

Wystawa stała poświęcona jest dziejom miasta i jego okolic do końca XX wieku.

Najstarszym prezentowanym eksponatem jest fragment motyki rogowej z okresu późnego paleolitu (9-8 tys. lat p.n.e.). W części poświęconej prehistorii na uwagę zasługują również fragmenty ceramiki oraz narzędzia krzemienne z okolic Kabatu.

W dalszej części wystawy poznajemy historię Solca od momentu pierwszej informacji pisanej w 1263 roku, aż do czasów współczesnych. Funkcjonalne plansze prezentują losy miasta na tle dziejów Polski i Kujaw. Całość uzupełniają pamiątki odnalezione w Solcu i okolicach. Zwłaszcza ciekawa jest kolekcja monet z XV-XIX wieku. Dodatkową atrakcję, zwłaszcza dla starszych mieszkańców naszego miasta stanowią krzesła z byłego kina „Wolność”. Oprócz walorów poznawczych, pełnią one także funkcję praktyczną podczas pokazów multimedialnych.
[Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

W 1964 r. Muzeum uzyskało 2 spichrze stojące przy ul. Grodzkiej pod numerami 9 i 11. Wchodziły one w skład kompleksu 5 spichrzy stojących między ul. Grodzką a rzeką Brdą. Najstarszy, a jednocześnie najmniejszy spichrz, noszący nr 7, pochodzi z 1793 r., natomiast pozostałe wzniesiono na początku XIX w. Są to budowle o tzw. konstrukcji szachulcowej, charakteryzującej się drewnianym szkieletem z ceglanymi wypełnieniami pól. Od początku swego istnienia pełniły one funkcje magazynowe. W lutym 1960 r. wybuchł pożar, który strawił dwa spichrze przylegające do Rybiego Rynku, noszące numery 13 i 15. Po pożarze i koniecznych pracach adaptacyjnych, zakończonych w 1964 r., dwa spichrze o numerach 9 i 11 zostały przeznaczone dla muzeum, a w trzecim ulokowano siedzibę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Estrada. Wobec pogarszającego się stanu spichrzy postanowiono przeprowadzić remont kapitalny, przeznaczając jednocześnie cały zespół na potrzeby Muzeum. Remont rozpoczął się w 1993 r., a kolejne obiekty sukcesywnie oddawano do użytku w latach 2004-2006. Mieszczą się tu: Dział Historii, Dział Grafiki, Dział Etnografii oraz Dział Muzyczny. Obecnie prezentowane są wystawy stałe: Pamiątki bydgoskie, Bydgoszcz – okruchy miasta oraz wystawy czasowe.
[Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Kowalstwa w Warszawie

Muzeum powstało w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, z inicjatywy małżeństwa Eleonory i Zdzisława Gałeckich. Muzeum Kowalstwa w Warszawie jest muzeum prywatnym ze statutem zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. W skład muzeum wchodzi kuźnia o pow. 30 m2, konstrukcji drewnianej, zrębowej, z wyposażeniem charakterystycznym dla podmiejskich kuźni z początku XX w. z terenu Mazowsza.

Kontynuuje tradycje dawnej kuźni służewskiej, jednej z najstarszych na Mazowszu. Wyposażenie kuźni stanowią przedmioty i narzędzia z epoki, wykorzystywane w dawnych warsztatach kowalskich, m.in. dwukomorowy miech kowalski, wiertarka ręczna, kamień szlifierski, kowadło „bezroże”, dziurawnica kowalska oraz masywny, drewniany stół warsztatowy z imadłami, które kowal wyrabiał lub naprawiał.
[Przeczytaj cały artykuł...]

Białostockie Muzeum Wsi w Białymstoku

Białostockie Muzeum Wsi znajduje się na obrzeżach administracyjnych Białegostoku. Placówka ta, będąca oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, posiada w swoich zbiorach liczne eksponaty dokumentujące życie na podlasiu takich, jak zabytkowe narzędzia rolnicze, kowalskie, sprzęty codziennego użytku domowego, ceramikę ludową, tkaniny ikompletne stroje. Jest to również skansen posiada liczne budynki (kompletne zagrody i dworki, chaty mieszkalne, wiatraki) i kapliczki. Wiele z nich zostało kompletnie wyposażonych w oryginalne meble tak, aby wiernie odzwierciedlać wnętrza. [Przeczytaj cały artykuł...]

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach posiada w swoich zbiorach eksponaty ukazujące historię pożarnictwa w Polsce od połowy XIX wieku do czasów współczesnych. W swojej kolekcji posiada również eksponaty współczesne spoza kraju. Ekspozycje prezentują wybrane zagadnienia z zakresu pożarnictwa: odzież ochronną strażaków, sprzęt służący do gaszenia pożarów, czy też wczesnego ich wykrywania. [Przeczytaj cały artykuł...]

Galeria Dawna Synagoga w Nowym Sączu

Galeria Dawna Synagoga w Nowym Sączu to oddział Muzeum Okręgowego, który mieści się w XVIII-wiecznym budynku synagogi. Budynek w czasie II wojny światowej został ograbiony i zdewastopany przez hitlerowskiego okupanta. W latach 70. XX wieku został przekazany na cele muzealne. Po kapitalnym remoncie i renowacji służy jako galeria sztuki. W przedsionku jest zorganizowana wystawa prezentująca historię Żydów w Nowym Sączu. Główna sala synagogi służy jako miejsce ekspozycji wystaw czasowych. [Przeczytaj cały artykuł...]

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce

Skansen w Kłóbce stanowi oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Na powierzchnii ok 6 hektarów zgromadzono chałupy, budynki gospdarcze, kuźnię, garncarnie, remizę strażacką, wiatrak, szkołę i karczmę. Zostały one przeniesione z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,a najstarsze budynki pochodzą jeszcze z XVIII wieku. Wnętrza są wyposażone na czasy II połowy XIX wieku do pierwszej połowy wieku XX. O niewątpliwej atrakcyjności tego skansenu stanowią takie detale, jak uzupełniające krajobraz odtworzonej wsi detale, jak płotki, studnie, ule, przydrożne kapliczki albo żywe zwierzęta. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku to placówka gromadząca eksponaty związane z najstarszymi dziejami Pomorza Gdańskiego. Posiada również bogatą kolekcję zabytków z Afryki!

Pradzieje Pomorza Gdańskiego. Wystawa prezentuje znaleziska archeologiczne dokumentujące życie i osadnicto ludzi na tych terentach. Można na niej zobaczyć narzędzia, naczynia, dary grobowe i inne przedmioty codziennego użytku datowane nawet na X/XI tysiąclecie przed naszą erą. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie

Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie to budynek Muzeum Regionalnego mieszczący ekspozycję poświęconą jednej z bitw wchodzących w skład Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Ekspozycja przedstawia jej szczegółową historię. Eksponaty pochodzą z darów przekazanych przez rodziny uczestników tych walk, a także ze znalezisk z terenów objętych walkami. Można tam obejrzeć kompletne mundury żołnierskie, broń, pociski, odznaczenia i dioramę przedstawiającą bitwę.

Sama wystawa znajduje się w ważnym, dla historii Kutna, budynku. Jest to klasycystyczne mauzolemu z roku 1840 wzniesione jako kaplica grobowa ówczesnych właścicieli miasta, otoczone przepięknym parkiem. Po powojennym remoncie w latach 60 XX wieku została tam urządzona ekspozycja poświęcona bitwie nad Bzurą. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu powstało w 1959 roku. W swoich zbiorach gromadzi eksponaty dotyczące kultury wiejskiej (skupiając się na regionie Polski północnej). Posiada bogatą kolekcję sakralnej sztuki ludowej dawnej i współczesnej, liczne dewocjonalia, wycinanki (prawie 9000 sztuk), malowane szkło (z rejonu śląska, Kaszub i Podhala), ceramikę, zabawki, stroje ludowe, wyposażenie domostw. Ma dużo eksponatów dokumentujących takie aspekty życia, jak kowalstwo, pożarnictwo i uprawa roli. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie

Muzeum Farmacji stanowi obecnie oddział Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy. Na swoich wystawach prezentuje różne eksponaty zwiażane z produkcją i dystrybucją leków. Posiada w zbiorach meble zapteczne z przełomu XVIII i XIX wieku oraz z lat 30. XX wieku. Można tam również zobaczyć naczynia służące do produkcji leków (a więc możdzierze, słoje, prasy…) i stare opakowania leków. Posiada również eksponaty pochodzące z badań archeologicznych apteki działającej przy Zamku Królewskim  z początków XVII wieku. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Muzeum Okręgowe w Pile mieści się w XIX-wiecznym budynku. W swoich zbiorach posiada eksponaty archeologiczne, etnograficzne, dotyczące historii miasta i dzieła sztuki. Dział archeologiczny wzbogaca się dzięki prowadzonym pracom wykopaliskowo-badawczym, a także dzięki przypadkowym odkryciom. Do ciekawszych eksponatów należy zbiór narzędzi z poroża i kości datowany na VIII wiek p.n.e., a także elementy konstrukcyjne grobli z około III tysiąclecia p.n.e. (a więc neolitu). W kolekcji etnograficznej znajdują się wytwory artystów ludowych (w tym szopki bożonarodzeniowe i hafty). Dział historyczny posiada bogatą kolekcję zdjęć i widokówek dokumentujących dawną i współczesną Piłę, eksponaty dokumentujące historię Żydów w mieście i powstanie wielkopolskie. W zbiorach działu sztuki znajdują się meble, obrazy i grafiki twórców polskich oraz europejskich, a także kolekcja wyrobów z Fabryki Fajansów w Chodzieży.

Muzeum otwarte do darmowego zwiedzania w niedziele, w godzinach 11:00 – 16:00.


Wyświetl większą mapę

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Historia Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu sięga jeszcze 1883 roku, kiedy to czyniono pierwsze starania, by powstała taka placówka. Udało się to zamierzenie zrealizować dopiero w 1900 roku. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki. Kolekcja archeologiczna dokumentuje historię osadnictwa w regionie sięgającej od paleolitu po czasy lokacji miasta (czyli XIII wiek). Wśród zbiorów etnograficznych, prócz wytworów rodzimej sztuki ludowej, znajduje się duża ilość eksponatów związanych z Afryką.

Na wystawie stałej można zapoznać się z historią Kalisza, ukazaną eksponatami archeologicznymi oraz historycznymi pamiątkami.

Muzeum otwarte do darmowego zwiedzania w niedziele, w godzinach 10:30 – 14:30.


Wyświetl większą mapę

Muzeum Pałac w Wilanowie

Pałac w WIlanowie to chyba jedno ze słynniejszych zabytkowych założeń pałacowo – ogrodowych w Polsce. Ze względu na podobieństwo jest zwany też „polskim wersalem”. Do zwiedzania jest, chociażby, sam kompleks budynków wchodzących w skład pałacu, w tym m.in. oficyna kuchenna, stajnia, oranżeria… Pomieszczenia pałacu służą jako miejsce ekspozycji licznych dzieł sztuki tam zgromadzonych: malarstwo europejskie z okresu XVI – XIX wiek, liczne portrety, kolekcja rzeźb antycznych, waz etruskich, różnej ceramiki, wyrobów złotniczych, naczyń i mebli. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego w Gliwicach

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego w Gliwicach posiada w swoich zbiorach nie tylko kopaliny eksploatowane gospodarczo (zatem mozna zobaczyć różnego typu rudy), ale również bardzo liczne minerały, meteoryty, eksponaty paleontologiczne i archeologiczne (narzędzia kamienne – pięściaki, otoczaki i inne). W części paleonotologicznej można zapoznać się z odciskami mniejszych zwierząt i roślin, jakie pozostawiły one w skałach z okresu dewonu, karbonu, jury i szczątkami zwierząt (kości, muszle). [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach znajduje się w zabytkowej, mieszczańskiej z XIX wieku. W swoich zbiorach posiada bogatą kolekcję sztuki sakralnej oraz autorstwa regionalnych artystów. Gromadzi też eksponaty związane z życiem zarówno w okolicznych wsiach (stroje ludowe, elementy wyposażenia domowego, różne naczynia), jak i w mieście (niemalże kompletne wyposażenie XIX-wiecznego salonu). Posiada też kolekcję dokumentów związanych z historią samego miasta. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Kultury Kurpiowskiej Ostrołęka

W muzeum tym można zobaczyć za darmo, taki wystawy jak:

Ostrołęka dei gratia ducis et regis (nie mam bladego pojęcia co tu jest napisane, ale tak było na stronie muzeum)
Wystawa ukazuje historię miasta poprzez wyselekcjonowane przez czas pozostałości po życiu codziennym jego mieszkańców. Zwraca uwagę na fakt, że codzienność na przestrzeni wieków warunkowana była w dużej mierze decyzjami książąt mazowieckich i królów polskich, nadających mieszczanom ostrołęckim przywileje, organizujących życie miasta i gwarantujących jego dobrobyt. Na wystawie podkreślone zostało bliskie sąsiedztwo obszarów leśnych i położenie miasta nad Narwią, które w dużym stopniu determinowały jego historię. Ekspozycja jest refleksją nad historią Ostrołęki i jej mieszkańców od okresu przedlokacyjnego do dwudziestolecia międzywojennego włącznie.
[Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Martyrologiczno-Historyczne w Białej Podlaskiej

Muzeum Martyrologiczno-Historyczne w Białej Podlaskiej to oddział Muzeum Południowego Podlasia, w którym znajduje się wystawa poświęcona dziejom lokalnej ludności w latach drugiej wojny światowej i krótkim okresie tuż po niej (do 1947 roku). Można się na niej zapoznać z życiem w mieście pod okupacją sowiecką i hitlerowską oraz formą walki ludności przeciwko okupantom. Muzeum mieści się w budynku, w którym w latach 1940 – 1944 swoją siedzibę miało gestapo. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” stanowi oddział Muzeum Lubelskiego, a mieści się w budynku Urzędu Miejskiego, który za czasów okupacji hitlerowskiej stanowił siedzibę gestapo. Wystawa dotyczy prześladowań okolicznej ludności oraz losów więźniów przetrzymywanych w celach, które umieszczono w przystosowanych piwnicach budynku. Tam tez zorganizowana jest ekspozycja. Można na niej obejrzeć korespondencję więźniów, ich dokumenty i rzeczy osobiste, a także dokumentację więzienną, w tym archiwum fotograficzne. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu

Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych powstało na początku lat 70. XX wieku. Zostało ono założone na terenach obozów jenieckich, w których, podczas drugiej wojny światowej, byli więzieni alianccy jeńcy wojenni. Poza terenem obozu (z jego pozostałościami) można obejrzeć również wystawę poświęconą ucieczce więźniów, która miała miejsce w 1943 roku i stała się później kanwą powieści i filmu. W wieży widokowej znajduje się wystawa poświęcona pierwszemu, powojennemu burmistrzowi Żagania – Franciszkowi Walterowi. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze muzeum istniejące w Polsce. Zostało założone w 1821 decyzją władz Królestwa Polskiego. W swoich zbiorach posiada bardzo bogatą kolekcję sztuki (rzeźba, malarstwo, grafika) secesyjnej, neosecesyjnej i art deco. Muzeum zbiera również monety i banknoty. Działy archeologiczne i etnograficznę gromadzą eksponaty ściśle zwiazane z regionem.

Obecnie w ramach wystaw stałych można odwiedzić wystawę sztuki secesyjnej, na której zobaczymy biżuterię, malarstwo i rzeźbę, a także wnętrza, ceramikę oraz przepiękne szkła. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ma swoją siedzibę w willi miejskiej Karola Dittricha, byłego właściciela Zakładów w Żyrardowie. Sam budynek pochodzący z końca XIX wieku stanowi doskonały przykład miejskiej zabudowy reprezentacyjnej w tzw. kostiumie francuskim. Budynek otacza park krajobrazowy zaprojektowany przez Karola Sparmanna. Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią miasta, a więc zarówno z funkcjonowaniem zakładów włókienniczych jak i codziennym życiem mieszkańców. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Podróżników im. Tonyego Halika w Toruniu

Muzeum Podróżników im. Tonyego Halika stanowi oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jest to placówka stosunkowo młoda, bo założona dopiero w 2003 roku w zabytkowym spichrzu przystosowanym do pełnienia funkcji muzealnej. Trzon kolekcji stanowi kilkaset pamiątek przekazanych miastu przez Elżbietę Dzikowską, którą sykcesywnie wzbogacała o kolejne eksponaty przywożone z kolejnych podróży. W ramach wystawy „Tony Halik. Urodzony dla przygody” można zobaczyć walizki podróżne, ale i przedmioty stanowiące pamiątki z wypraw, czyli wyroby sztuki ludowej i pamiątkarskiej, broń, ozdby, amulety, maski z różnych stron świata. Duża część wystawy poświęcona jest Afryce. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie

Muzeum Wojska Polskiego zostało założone tuż po I wojnie światowej na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego. Muzeum gromadzi eksponaty (sprzęt ciężki) stanowiące wyposażenie Wojska Polskiego, ale i także innych armii. Posiada też liczne fotografie i różne dokumenty wojskowe dotyczące posiadanych eksponatów. Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej to jeden z jego oddziałów, które w ramach wystaw stałych prezentuje historię polskich wojsk od czasów średniowiecza po współczesność.

Sala średniowiecza. Prezentowane są tutaj elementy uzbrojenia z czasów średniowiecza. Znaczna część ekspozycji poświęcona bitwie pod Grunwaldem (w tym kilka polskich trofeów). [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Muzeum zostało utworzone na terenie parowozowni wachlarzowej. Obecnie w swoich zbiorach dotyczących kolei posiada około 100 lokomotyw i wagonów (w tym wagony specjalne, np. dźwig). Posiada makietę infrastruktury kolejowej z elementami sterowanymi autentycznymi urządzeniami kolejowymi. W swoich zbiorach posiada również kolekcję motocyklów, zabawek motoryzacyjnych. Gratką dla każdego miłośnika komputerów jest wystawa poświęcona komputerowi Odra (wraz z bohaterem ocalonym od zezłomowania). [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Ratusz w Kutnie

Muzeum Ratusz to jeden z dwóch budynków Muzeum Regionalnego w Kutnie. Znajduje się tam ekspozycja archeologiczna przedstawiająca najstarsze dzieje osadnictwa na terenie współczesnego miasta i okolic w tym eksponaty z unikatowego cmentarzyska datowanego na III/II wiek przed naszą erą. W części poświęconej historii miasta znajduje się się bardzo dużo dokumentów, zdjęć, i przedmiotów codziennego użytku. Można się też zapoznać z historią żydowskiej ludności. W muzeum znajdziemy kolekcję sztuki autorstwa lokalnych artystów profesjonalnych i amatorów, wystawę etnograficzną prezentującą bogactwo kulturowe regionu oraz ciekawą kolekcję geologiczną. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Muzeum Regionalne w Wolinie to placówka gromadząca eksponaty dokumentujące bardzo bogatą historię osadnictwa na terenie Wyspy Wolin (sięgające około 5000 lat p.n.e.). Na kilku wystawach poświęconych różnym okresom historii miasta można zapoznać się ze znaleziskami archeologicznymi z regionu (najstarsze z nich – harpun z późnego paleolitu datowany jest na 10000 lat p.n.e.), a także eksponatami przedstawiającymi rozwój osady w średniowieczu. W muzeum można obejrzeć również liczne rekonstrukcje dotyczące miasta. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu, dawniej Muzeum Osadnictwa Wojskowego, to instytucja muzealna założona w 1975 roku, stworzona z myślą o dokumentowaniu i gromadzeniu zbiorów zwiazanych z zasiedlaniem Ziem Zachodnich i Północnych w latach powojennych. Później zakres działalności muzeum został rozszerzony o eksponaty dotyczące historii miasta i regionu.

Na ekspozycji stałej można zapoznać się właśnie z historią miasta oraz osadnictwa powojennego. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Regionalne w Pińczowie

Muzeum Regionalne w Pińczowie ma swoją siedzibę w barokowym budynku, który niegdyś służył jako klasztor paulinów. Placówka zajmuje się gromadzeniem eksponatów dokumentujących historię regionu a także jego bogactwo przyrodnicze.

Dostępne wystawy stałe.

„Pradzieje Ponidzia” – na wystawie można znaleźć przedmioty znalezione przez archeologów datowane na okres od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Są to różne narzędzia, przedmioty codziennego użytku, ozdoby, a także grób z kompletnym wyposażeniem z początków średniowiecza. Ekspozycję uzupełnia archeologiczna mapa regionu. [Przeczytaj cały artykuł...]

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Muzeum Regionalne w Szczecinku to placówka istniejąca od 1914 roku. W swoich zbiorach posiada liczne zbiory archeologiczne, wyroby rzemieślnicze oraz eksponaty dokumentujace historię miasta i regionu. Muzeum zorganizowało kilka wystaw stałych, dlatego warto zarezerwować sobie trochę czasu na zwiedzanie.

„Z dziejów miasta i regionu” – ekspozycja prezentująca historię od średniowiecza po współczesność. Można na niej zobaczyć wyroby rzemieślnicze (wyroby kowalstwa, złotnicze) a także dzieła artystyczne (rzeźby, obrazy). [Przeczytaj cały artykuł...]